basa jawa

Rara Mendut Iku Dongeng Apa Tenan?

Dongeng Rara Mendut-Pranacitra tekan seprene isih dadi lakon kethoprak sing nengsemake. Sing dadi pitakone wong akeh, lelakon kang mirip Ro...

Syekh Maulana Maghribi; Cikal-Bakal Ratu-Ratu ing Mataram

Adhedhasar Babad Demak, Syekh Maulana Maghribi iku sawijine wong Arab kang mumpuni ilmu agama Islam. Asale saka tanah Pasai. Critane isih t...

Kambil Gadhing ing Kalangan Kejawen

Wit kambil/klapa gadhing (jeneng latine: nudfera var. ebunea ) umume wite cendhek antarane loro tekan telung meteran. Diarani klapa gadhing...

Cikal-Bakal Pandawa lan Kurawa

Ana sawatara versi crita bab sapa leluhure Pandawa lan Kurawa . Ana sing ngandharake yen iku Bharata, putrane Prabu Duswanta lan Dewi Sakhu...

Prangko Indonesia Paling Larang Regane

Nalika ana ing pembukaan World Stamp Championship Indonesia ing Jakarta Convention Center, 18 Juni 2012 kepungkur, Letjend Purnawirawan Soe...

Dadiya Dhayoh Sing Nyenengake

Tumrape wong Jawa, kedhayohan kuwi padha karo nampa rejeki. Mula yen ana tamu ora tau nglirwakake gupuh, lungguh lan suguh. Sapa wae yen ke...

Wong Kang Sepisanan Mati Ing Kursi Listrik

William Kemmler kang lair 9 Mei 1860 ing kutha Philadelphia, Pennsylvania, Amerika yaiku sawijining pawongan kang paling sepisanan nglakoni...

Mula Bukane Jeneng Indonesia

Saka ngendi mula baukane tembung utawa jeneng Indonesia iku? . Sa'durunge Abad 17 Akeh julukan kanggo Indonesia lan sing paling umum y...

Balapan Kreta Unik

Kaisar John Tzimisces seka Byzantium kang nyekel panguasa wiwit 11 Desember 969 nganti tekan 10 Januari 976, arep nganakake balapan kreta g...

Menang Perang Amarga Boneka

Carita menang perang amarga boneka iku cerita upayane sawenehing raja ning eropa kanggo ngadepi mungsuhe yaiku bangsa Romawi. Decebalus (8...