NqRcNaNcMqZbLWZ4Max7LWpbNTcsynIkynwbzD1c

Prangko Indonesia Paling Larang Regane

Prangko Indonesia Paling Larang Regane.

BLANTERLANDINGv101
2213316028097768920

Prangko Indonesia Paling Larang Regane

6 Jan 2015
Prangko Indonesia Paling Larang Regane

Nalika ana ing pembukaan World Stamp Championship Indonesia ing Jakarta Convention Center, 18 Juni 2012 kepungkur, Letjend Purnawirawan Soeyono ngendhikakake menawa Indonesia nduweni prangko kang paling larang regane, sing pengajine nganti 20 milyar rupiah.

Dipun waos ugi: Negara Manca kang Uga Migunakake Basa Jawa

Emane prangko iku uwis dadi darbeke warga negara asing yaiku Presiden Federation Internationale de Philatelie, Tay Peng Hian, ing Singgapur. Prangko kuwi ana 64 carik kanthi gambar Raja Kerajaan Belanda kang ana stempele saka kantor pos Ngawi, Jawa Timur wetonan tahun 1864. Soeyono uga ngendikakake menawa ana wong Indonesia kang uga nduweni prangko kasebut ananging amung secarik.

BLANTERLANDINGv101

Formulir Kontak Whatsapp×
Data Anda
Data Lainnya
Kirim Sekarang