Prangko Indonesia Paling Larang Regane

Nalika ana ing pembukaan World Stamp Championship Indonesia ing Jakarta Convention Center, 18 Juni 2012 kepungkur, Letjend Purnawirawan Soeyono ngendhikakake menawa Indonesia nduweni prangko kang paling larang sing pengajine nganti 20 milyar rupiah. Emane prangko iku uwis dadi darbeke warga negara asing yaiku Presiden Federation Internationale de Philatelie, Tay Peng Hian, ing Singgapur. Prangko kuwi ana 64 carik kanthi gambar Raja Kerajaan Belanda kang ana stempele saka kantor pos Ngawi, Jawa Timur wetonan tahun 1864. Soeyono uga ngendikakake menawa ana wong Indonesia kang uga nduweni prangko kasebut ananging amung secarik.
matur nuwun,

Heru Notodirjo

Seorang Pirografer & Blogger. Bersama sahabat terbaik; LN. Idayani, mendirikan art studio "Java Sketsa; house of pyrography" pada bulan Mei 2017. Dan akhir Maret 2018 mendirikan www.JogjaHarmoni.com untuk promo-online UKM di Kota Yogyakarta.

Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment

Instagram