Balapan Kreta Unik


Kaisar John Tzimisces seka Byzantium kang nyekel panguasa wiwit 11 Desember 969 nganti tekan 10 Januari 976, arep nganakake balapan kreta gedhen2an. Senajan dalan kang arep dienggo balapan mau kebak bolongan2, ananging sang kaisar ora kurang akal. Dheweke meksa pesakitan (narapidana)
cacah 50 uwong lan siji-siji dikon turu mengkurep kanggo ngiseni bolongan2 dalan, banjur diliwati kreta-kreta balapan mau. Anehe 50 pesakitan kuwi mau ora ana sing cilaka lan pungkasane malah diluwari seka tahanan.
jarwan bebas seka koleksine Ripleyilustrasi-wikipedia

Heru Notodirjo

Seorang Pirografer & Blogger. Bersama sahabat terbaik; LN. Idayani, mendirikan art studio "Java Sketsa; house of pyrography" pada bulan Mei 2017. Dan akhir Maret 2018 mendirikan www.JogjaHarmoni.com untuk promo-online UKM di Kota Yogyakarta.

Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment

Instagram