ZDIRY-TUFWT-EBONM-EYJ00-IDBLANTER.COM
ZDIRY-TUFWT-EBONM-EYJ00
BLANTERWISDOM105

Balapan Kreta Unik

6 Jan 2015
Balapan Kreta Unik

Kaisar John Tzimisces seka Byzantium kang nyekel panguasa wiwit 11 Desember 969 nganti tekan 10 Januari 976, arep nganakake balapan kreta gedhen-gedhenan. Senajan dalan kang arep dienggo balapan mau kebak bolongan-bolongan, ananging sang kaisar ora kurang akal.

Dipun waos ugi: Wong kang Sepisanan Mati ing Kursi Listrik

Dheweke meksa pesakitan (narapidana) cacah 50 uwong lan siji-siji dikon turu mengkurep kanggo ngiseni bolongan-bolongan dalan, banjur diliwati kreta-kreta balapan mau. Anehe 50 pesakitan kuwi mau ora ana sing cilaka lan pungkasane malah diluwari seka tahanan. Mangkono crita balapan kreta kang unik lan durung karuan kapindo maneh.

Share This :
Java Harmony

I am a creative MSME practitioner at clothing, screen printing, embroidery, canvas bags, art and digital design. Live in Yogyakarta.

0 comments