NqRcNaNcMqZbLWZ4Max7LWpbNTcsynIkynwbzD1c

Balapan Kreta Unik

Balapan Kreta Unik

BLANTERLANDINGv101
2213316028097768920

Balapan Kreta Unik

6 Jan 2015
Balapan Kreta Unik

Kaisar John Tzimisces seka Byzantium kang nyekel panguasa wiwit 11 Desember 969 nganti tekan 10 Januari 976, arep nganakake balapan kreta gedhen-gedhenan. Senajan dalan kang arep dienggo balapan mau kebak bolongan-bolongan, ananging sang kaisar ora kurang akal.

Dipun waos ugi: Wong kang Sepisanan Mati ing Kursi Listrik

Dheweke meksa pesakitan (narapidana) cacah 50 uwong lan siji-siji dikon turu mengkurep kanggo ngiseni bolongan-bolongan dalan, banjur diliwati kreta-kreta balapan mau. Anehe 50 pesakitan kuwi mau ora ana sing cilaka lan pungkasane malah diluwari seka tahanan. Mangkono crita balapan kreta kang unik lan durung karuan kapindo maneh.

BLANTERLANDINGv101

Formulir Kontak Whatsapp×
Data Anda
Data Lainnya
Kirim Sekarang