Menang Perang Amarga Boneka

Decebalus (87-106M), raja seka Dacia (Rumania) kang ibukotane Sarmizegetusa wis sawetara suwe paring parentah marang prajurit lan rakyate supaya gawe boneka2 kang dedeg piadege pada karo manungsa lan dienggoni klambi prajurit Dacia.
Nalika jendral Romawi kang aran Julian dalah sak wadyabalane kang akeh banget ngepung Sarmizegetusa, Raja Decebalus enggal2 mrentahake supaya boneka2 mau diselehake ing sakupenge beteng lan diobahake atusan uwong kanthi primpen aja nganthi kawistaran mungsuh.
Boneka2 sing akeh banget cacahe lan bisa obah-polah kayadene manungsa, kanyata gawe mirising Jendral Julian sak wadyabalane. Dikira boneka2 mau tenanan para tentara Dacia kang wus siaga. Wusanane Jendral Julian teluk amarga cilik atine lan luntur semangate. Lan bangsa Romawi kepeksa mbayar upeti tahunan nganti 10 tahun suwene amarga kalah perang kang ngisin-isini kasebut.
benteng Sarmizegetusa
Ananging suwening suwe Kerajaan Romawi mangkel lan bali nganakake serangan maneh tahun 105 lan tahun 106 Dacia bisa ditelukake. Raja Decebalus ora sudi nungkul lan pilih lampus diri / nganyut tuwuh.
monumen Decebalus seka sakduwure bengawan Denube
matur nuwun,
Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.