Beragam Nama Pekerjaan Orang Jaman Dulu Dalam Bahasa Jawa

Beragam Nama Pekerjaan Orang Jaman Dulu Dalam Bahasa Jawa
©monstreijo-2006

Profesi manusia modern ada banyak ragamnya. Sebagian nama-nama profesi tersebut sudah tidak asing lagi kita dengar seperti misalnya; dokter, pilot, guru, pengusaha, programmer, blogger dan masih banyak lagi lainnya.

Berbeda dengan profesi orang-orang jaman dahulu yang kehidupannya masih serba sederhana. Orang-orang jaman dahulu pun telah menamai profesi-profesi tersebut sesuai keahliannya. Oang-orang jaman dulu mendapatkan gelar atau penamaan profesinya karena konsisten dan tekun menjalankan pekerjaannya bertahun-tahun.

Berikut ini tabel sebagian nama-nama pekerjaan dalam bahasa Jawa yang ditekuni orang-orang jaman dahulu yang biasa kita sebut dengan istilahTukang. Sebagian profesi tersebut masih bisa kita jumpai di jaman sekarang, namun sebagian lagi sudah hampir punah dimakan jaman.

Tukang Pekerjaan
Algojo Tukang nglaksanakaké putusan ukuman mati
Babu Disebut uga Batur yaiku wong sing ngrewangi gawéyan ngomah, yèn saiki istilahé asistèn rumah tangga
Bajak Tukang bégal/ngrampok ana ing segara (bajak laut)
Bakul Wong kang dodolan skala cilik-cilikan
Blandong Tukang negor wit-wit gedhé kanggo dijupuk kayuné
Blantik Wong kang penggaweané dadi perantara dol-tinuku kéwan.
Buruh Wong kang ngréwangi gawéan kanthi ngalap /ngarep-arep upah
Carik Sekretarisé lurah kang ngurusi bagéan administrasi
Dayang-dayang Wong kang momong lan ngladèni para putri raja
Dhalang Wong kang nglakokaké wayang lan nyeritakké kisah-kisah ing pewayangan
Emban Wong kang momong bocah (baby sitter)
Empu Wong kang pinunjul babagan gawé pusaka (keris, tumbak, lsp) utawa bisa uga, kanggo sebutan wong kang pinunjul ing babagan sastra lan budaya
Gamel Tukang ngopèni jaran ing gedhogan (kandang jaran)
Gandhèk Wong kang dadi utusané ratu
Gemblak Pengrajin barang-barang saka logam kuningan
Germa Tukang mbebedag kéwan ing alas (pemburu hewan)
Jagal Tukang mbelèh rajakaya (hewan ternak: sapi, kebo, kambing, lsp)
Jlagra Tukang natah lan gawé barang-barang seka watu
Juragan Bakul gedhé utawa wong sing usahane wis gedhé (pengusaha besar)
Juru Basa Wong kang pinter negesi/nerjemahké basa manca
Juru Dang Tukang adang utawa ngliwet sega kanthi jumlah sing akèh lan migunakaké dandang sing gedhé. Biasané kanggo pèsta utawa èwuh mantu.
Juru Kunci Wong kang jaga lan ngrumat pasarèan (kuburan)
Juru Mudhi Wong kang penggaweané nglakokaké kapal (nahkoda)
Juru Silem Wong kang pinter lan gaweané nyilem ning segara (penyelam)
Juru Sungging Tukang gawé gambar utawa tukang nglukis
Juru Tambang Tukang nyebrangké wong kang liwat kali nganggo gèthèk ditarik nganggo tali tambang.
Kemasan Tukang gawé perhiasan saka emas, inten lan berlian
Kundhi Wong kang gawé perkakas saka gerabah utawa lemah lempung (tanah liat)
Kusir Wong kang nglakokaké (sopir) krèta jaran, andong utawa dokar
Madhaharan Wong kang nyawisaké uba rampé lan masakan kanggo dhahar (pramusaji)
Makelar Wong kang dadi lantaran (perantara) dol tinuku
Molang Bakul khusus rajakaya (héwan ternak)
Mranggi Tukang gawé wadhah keris
Niyaga Tukang nabuh gamelan
Pacalang Prajurit sing tugasé ngetutaké lakuné mungsuh
Pandhé Tukang gawé perkakas seka wesi
Panegar Tukang nglatih jaran
Pangobèng Buruh mbathik
Panjak Tukang ngladèni (asistèn) gaweané pandhé wesi
Pekathik Tukang nuntun jarané ratu utawa para priyayi
Prombèngan Tukang dol-tinuku klambi lan perkakas bekas
Sarawedi Tukang nggosok inten, berlian lan batu mulia
Sayang Tukang gawé perkakas saka loyang utawa tembaga
Sekater Adol jasa dikongkon nggadèkné barang ing pegadéan
Srati Tukang ngopèni/pawangé gajah
Undhagi Tukang gawé perkakas seka kayu
Next Post Previous Post
No Comment
Add a comment
comment url