HOME
Java Harmony
Explore social issues, discover inspiring lifestyles, find honest product reviews, and delve into the world of hobbies with this personal blog.

Dikunjara Merga Ngramal Indonesia Mardika?

Dikunjara Merga Ngramal Indonesia Mardika?

Kang ndak karepake judul ing ndhuwur kuwi ya panjenenange Bung Karno. Bung Karno piyambak sejatine ora ngaku yen iku ramalan. Nanging ramalan apa nujum, Bung Karno ngetung, nganalisa, mungguh tan kena ora, sawijining dina Indonesia bakal uwal saka imperalis Walanda. Bung Karno ngendika ngono iku dhek taun 1929. Manut analisane Bung Karno, bakal kedadeyan perang gedhe sing diarani Perang Pasifik. Ing Samodra Pasifik, Lautan Teduh antarane benua Asia lan benua Amerika, samodra sing paling jembar, ing kana bakal kedadeyan perang gedhe antarane imperalis karo imperalis. Yen perang iku bener kelakon, ngendikane Bung Karno dhek taun 1929 kuwi, ing wektu kuwi Indonesia bakal mardika.

Dikunjara Merga Ngramal Indonesia Mardika?

Marga analisa kuwi, Bung Karno ditangkep polisi Belanda, di-landraad dening Mr. Siegenbeej van Heukelom, kapatrapan ukuman kunjara patang taun lawase. Manut penggalihane Bung Karno etungan bab bakal pecahe perang Pasifik iku etungan obyektif. Imperalis karo imperalis jor-joran, bersaing, tansah jor-joran sing diarani innerlijk confkicten. Konflik sajrone organ imperalisme iku dhewe. Imperalisme, kapitalisme tan kena ora bakal pecah dhewe amarga innerlijk conflicten antarane imperalis karo imperalis, antarane kapitalis karo kapitalis. Iku tan kena ora bakal nuwuhake paperangan. Mulane ora maido yen Bung Karno uga nganggep mungguh kapitalisme is peperangan, imperalisne is peperangan minangka wohe kapitalisme lan imperalisme iku dhewe. Ing Ende, Flores, nalika dibuwang mrana Bung Karno nemu etungan maneh. Ngetung, ngetung, ngetung, nganalisa, mengko taun 1945 Indonesia mesthi mardika. Ing tanah buwangan iku Bung Karno dadi peramal kapindho.

Malah Bung Karno yasa crita tonil, judhule “Indonesia 1945” sing dadi peran utama Ibrahim. Crita tonil yasane Bung Karno kang dipanggungake, kejaba sing kasebut mau ana maneh, yakuwi “Doktor Setan”, “Kutkutbi”, “Aero Dinamika”, “Rahasia Kilimutu”, “Rainbow”, “Doktor Djulianbodi”, lan “Sjanghai Rumba”. Crita-crita mau ora digawe buku lan ora karuwan ing endi naskah-naskah lakone saiki. Bung Karno piyambak mung nate ngendika, mungguh crita-crita mau diterbitake dadi buku, panjenengane bisa dadi milioner.

Kepriye Bung Karno ngetung yen taun 1945 Indonesia bakal mardika?. Maneh Bung Karno ngarani iku etungan obyektif. Soale ing kene panas, imperalisme kene panas, imperalisme kono panas, panas, panas, kana panas, panas, mengko kira-kira taun patang puluh sijian bakal tabrakan kekuatan loro ing sajrone paprangan gedhe. Paprangan iku bakal kelakon semene taun lawase, akibat saka paprangan iku ana imperalisme siji sing tanpa daya. Imperalisme iku saweneh hubungan internasional, mulane imperalisme iku mujudake kekuatan internasional sing dayan-dinayan siji lan sijine wujud rante dawa reroncene ali-ali sing akeh cacahe. Imperalisme Belanda ora madeg dhewe, Inggris ora madeg dhewe, Amerika ora madeg dhewe, Perancis ora madeg dhewe. Nalika Perang Donya I, kapitalisme meh ambruk babarpisan. Sabab saka ambruke kapitalisme iku, wusana dening Hitler dianakake gerakan anyar sing jenenge National Socialismus utawa Fascisme. Fascismer Hitler iku mungsuhe demokrasi parlementer. Fascisme iku ing dalem basa manca diarani “Laatste reddingspoging van het kapitalisme”. Jarwane: “saweneh budidaya kanggo ngangkat maneh, nguripake maneh, nylametake maneh kapitalisme sing meh runtuh”, minangka akibat perang sawise perang donya I taun 1914-1918. Akibat kuwi uga bakal kelakon yen kedadeyan perang gedhe, perang donya II ing Samodra Pasifik. Ora kena ora imperalisme mesthi tanpa daya kaya sawise perang donya I. Ali-ali imperalisme ing dalem rante dawa iku sing paling tanpa daya yaiku imperalisme Belanda. Sabab Belanda iku negara cilik, kurang kuwat industrine, ora duwe basis grondstoffen, ora duwe bahan-bahan dasar. Mulane tan kena ora, yen rante iku pedhot, alih-alih Belanda bakal coplok. Ing taun 1945, ali-ali iku paling tanpa daya, sawise perang lumaku patang taun lawase. Imperalisme Belanda megap-megap, exhausted, tanpa daya babarpisan.

Ing wektu kuwi etungan obyektif imperalisne Belanda paling tanpa daya, dene kekuatan subyektif, kita sing pengin mardika, tumindak lumawan ngancur leburake. Mulane nalika taun 1935 ing Ende Bung Karno ngendika, ing taun 1945 Indonesia mardika babarpisan. Etungane Bung Karno iku etungan obyektif, dudu ramalan utawa nujum!.

Ramalan Pujangga
Sadurunge Bung Karno kagungan etungan sing meh kaya ramalan, sejatine wong Jawa wis percaya bakal tekane Ratu Adil minangka kekuatan subyektif yakuwi pepenginan mardika lan mentas saka urip sangsara. Ratu Adil sing diarep-arep tekane iku tinemu ing dalem Jangka Jaya Baya. Kaum pergerakan migunakake ramalan kasebut kanggo menehi semangat rakyat lumawan penjajah. Ora nggumunake yen Pangeran Diponegoro uga diwedeni penjajah Walanda.

Posting Komentar