Ana ing postingan iki, aku bakal upload rekaman mp3 gending lancaran kebo giro pangiringing temanten. Rekaman mp3 versi cendak lan versi d...
Dagelan Mataram Nostalgia Basiyo Cs - Blantik Kecelik . Dagelan kanti irah-irahan Blantik Kecelik iku satemene momot sindiran polah tingkahe...
Basiyo mBecak-Dagelan Mataram Nostalgia Tempo Doeloe . Wonten ing satunggaling dinten, Pak Hardjo Gepeng lan Bu Tiek badhe tindak njagong m...
Dagelan Mataram Basiyo Cs - Maling Kontrang-Kantring-MP3 . Sampun puluhan, saged ugi ngantos atusan judul rekaman Dagelan Mataram Pak Basiy...