Nalika ana ing pembukaan World Stamp Championship Indonesia ing Jakarta Convention Center, 18 Juni 2012 kepungkur, Letjend Purnawirawan Soe...
Tumrape wong Jawa, kedhayohan kuwi padha karo nampa rejeki. Mula yen ana tamu ora tau nglirwakake gupuh, lungguh lan suguh. Sapa wae yen ke...
William Kemmler kang lair 9 Mei 1860 ing kutha Philadelphia, Pennsylvania, Amerika yaiku sawijining pawongan kang paling sepisanan nglakoni...
Saka ngendi mula baukane tembung utawa jeneng Indonesia iku? . Sa'durunge Abad 17 Akeh julukan kanggo Indonesia lan sing paling umum y...

Welbike

Welbike kuwi sawijining jenis kendaraan kang unik lan cekli , kang kapigunaake dening serdadu Inggris ing sajerone perang ndonya sing kapin...
Kang ndak karepake judul ing ndhuwur kuwi ya panjenenange Bung Karno. Bung Karno piyambak sejatine ora ngaku yen iku ramalan. Nanging ramala...