Manawa ing bahasa Indonesia, jeneng godhong karo wité iki biasané jenengé pada. Contoné, pohon Pisang nama daunnya ya daun Pisan g. Pohon K...
©monstreijo-2006 Profesi manusia modern ada banyak ragamnya. Sebagian nama-nama profesi tersebut sudah tidak asing lagi kita dengar sepert...
Sumber banyu Zamzam minangka sumber banyu sing penting banget kanggo umat Islam ing saindenging jagad. Dumunung ing kutha Mekah, Arab Saudi...
Kawruh basa jawa babagan arane anak kewan. Ing khasanah basa jawa, anak kewan kuwi nduweni sebutan utawa aran dewe-dewe sing beda karo indu...
Sakliyane Indonesia kang migunakake basa Jawa utamane ing kalanganing suku Jawa, pranyata basa jawa uga dipigunakake ana ing manca negara . ...

Patih Sengkuni

Sengkuni utawa Sakuni iku patih ing Ngastina . Sengkuni putrane Prabu Kiswara/Suwala/ Suprala. Sedulure ana papat, yaiku Prabu Gandara, Dew...
Kasebut ing ramalan Jayabaya sing kaloka: Kali ilang kedhunge, pasar ilang kumandhange, wong lanang ilang kaprawirane, wong wadon ilang wir...
Adhedhasar Babad Demak, Syekh Maulana Maghribi iku sawijine wong Arab kang mumpuni ilmu agama Islam. Asale saka tanah Pasai. Critane isih t...
Wit kambil/klapa gadhing (jeneng latine: nudfera var. ebunea ) umume wite cendhek antarane loro tekan telung meteran. Diarani klapa gadhing...
Ana sawatara versi crita bab sapa leluhure Pandawa lan Kurawa . Ana sing ngandharake yen iku Bharata, putrane Prabu Duswanta lan Dewi Sakhu...