Manawa ing bahasa Indonesia, jeneng godhong karo wité iki biasané jenengé pada. Contoné, pohon Pisang nama daunnya ya daun Pisan g. Pohon K...
©monstreijo-2006 Penggawean utawa profèsine manungsa iku akèh jenise. Apa manèh ing jaman modern saiki, werna-werna pakaryane menungsa. Bed...
Sumber banyu Zamzam minangka sumber banyu sing penting banget kanggo umat Islam ing saindenging jagad. Dumunung ing kutha Mekah, Arab Saudi...
Kawruh basa jawa babagan arane anak kewan. Ing khasanah basa jawa, anak kewan kuwi nduweni sebutan utawa aran dewe-dewe sing beda karo indu...
Sakliyane Indonesia kang migunakake basa Jawa utamane ing kalanganing suku Jawa, pranyata basa jawa uga dipigunakake ana ing manca negara . ...

Patih Sengkuni

Sengkuni utawa Sakuni iku patih ing Ngastina . Sengkuni putrane Prabu Kiswara/Suwala/ Suprala. Sedulure ana papat, yaiku Prabu Gandara, Dew...
Kasebut ing ramalan Jayabaya sing kaloka: Kali ilang kedhunge, pasar ilang kumandhange, wong lanang ilang kaprawirane, wong wadon ilang wir...
Adhedhasar Babad Demak, Syekh Maulana Maghribi iku sawijine wong Arab kang mumpuni ilmu agama Islam. Asale saka tanah Pasai. Critane isih t...
Wit kambil/klapa gadhing (jeneng latine: nudfera var. ebunea ) umume wite cendhek antarane loro tekan telung meteran. Diarani klapa gadhing...
Ana sawatara versi crita bab sapa leluhure Pandawa lan Kurawa . Ana sing ngandharake yen iku Bharata, putrane Prabu Duswanta lan Dewi Sakhu...
Nalika ana ing pembukaan World Stamp Championship Indonesia ing Jakarta Convention Center, 18 Juni 2012 kepungkur, Letjend Purnawirawan Soe...
Tumrape wong Jawa, kedhayohan kuwi padha karo nampa rejeki. Mula yen ana tamu ora tau nglirwakake gupuh, lungguh lan suguh. Sapa wae yen ke...
William Kemmler kang lair 9 Mei 1860 ing kutha Philadelphia, Pennsylvania, Amerika yaiku sawijining pawongan kang paling sepisanan nglakoni...
Saka ngendi mula baukane tembung utawa jeneng Indonesia iku? . Sa'durunge Abad 17 Akeh julukan kanggo Indonesia lan sing paling umum y...

Welbike

Welbike kuwi sawijining jenis kendaraan kang unik lan cekli , kang kapigunaake dening serdadu Inggris ing sajerone perang ndonya sing kapin...
Kang ndak karepake judul ing ndhuwur kuwi ya panjenenange Bung Karno. Bung Karno piyambak sejatine ora ngaku yen iku ramalan. Nanging ramala...