Kebo Giro - Gending Lancaran Pengiring Temanten

Gamelan jawa Kebo Giro untuk mengiringi upacara manten adat jawa.

Ana ing postingan iki, aku bakal upload rekaman mp3 gending lancaran kebo giro pangiringing temanten. Rekaman mp3 versi cendak lan versi dawa. Sing versi cendak durasi nem menit kena mbok download kanggo nada dering panggilan telepon. Dene sing versi dawa durasine nganti selawe menit, kena mbok sethel kanggo rungon-rungon wae.


Gamelan Kebo Giro iki tiap daerah nduweni ciri khas dewe-dewe. Ana sing rancak model Banyumasan, model gending Jawa Timuran, lan sakpiturute. Sing dak upload iki gamelan gending kebo giro versi Jogja utawa versi Jawa Tengah.

Sugeng midangetaken.

Gending Kebo Giro
LihatTutupKomentar