Kawruh Basa Jawa Babagan Arané Anak Kéwan

Kawruh babagan arané anak kéwan miturut istilah basa Jawa.

Kawruh basa jawa babagan arane anak kewan. Ing khasanah basa jawa, anak kewan kuwi nduweni sebutan utawa aran dewe-dewe sing beda karo indukane. Menawa ing basa Indonesia nyebut anake sapi ya mung anak sapi utawa malah ana sing nyebut sapi kecil. Yen ing basa jawa anak sapi nduwe aran dewe yaiku pedhet.

Amarga kewan kuwi jenise okeh banget, ning ngisor iki kasusun arane anak kewan sing ana sakitar lingkungan awake dewe saben dinane. Utawa kewan-kewan sing kerep keprungu ananging durung ngerti arane anak kewan kuwi mau.

ANAKÉ IKU ARANÉ
Ampal Embug
Angkrang/Ngangkrang Kroto
Asu Kirik
Babi Gembluk
Bandeng Nener
Bantheng Wareng
Banyak Blengur
Baya Krete
Bebek Meri
Bulus Ketul
Cacing Lur
Cecak Sawiyah
Celeng Genjik
Coro Mendhet
Dara Piyik
Emprit Indhil
Gagak Engkak
Gajah Bledug
Gangsir Clondho
Garangan Rase
Garengpung Drungkuk
Gemak Drigul
Glathik Cecrekan
Iwak Beyong
Jangkrik Gendholo
Jaran Belo
Kadal Tobil
Kalajengking Ketupa
Kancil Kenthi
Kebo Gudel
Kecapung Jenthit
Kemangga Ceriwi
Kepik Mreki
Kidang Kompreng
Kimar Kedah
Kinjeng Senggutru
Kintel Kenthus
Kethek Kenyung
Kodhok Precil
Kombang Engkuk
Kremi Racek
Kucing Cemeng
Keyong Krikik
Kupu-Kupu Uler
Kuthuk Kotesan
Kwangwung Gendhot
Laler Set/Singgat
Lawa Kampret
Lele Jabrisan
Lemut Uget-uget
Lintah Pacet
Linsang Beles
Luwing Gonggo
Macan Gogor
Manuk Piyik
Menjangan Kompreng
Menthok Minthi
Merak Uncung
Sapi Pedhet
Singa Dibal
Tambra Bokol
Tawon Gana
Tekek Celolo
Tikus Cindhil
Tongkol Cengkik
Tumo Kor
Ula Kisi/Ucet
Urang Grago
Wadher Sriwet
Wagal Jendhil
Walang Dhogol
Warak Plencing
Wedhus Cempe
Welut Udhet
Yuyu Beyes
LihatTutupKomentar