NqRcNaNcMqZbLWZ4Max7LWpbNTcsynIkynwbzD1c

Duwe Tanduran Iki, Isa Dikira Ngingu Pesugihan ūüėā

Tanaman hias bunga menur yang memiliki bunga sangat harum baunya.

BLANTERLANDINGv101
2213316028097768920

Duwe Tanduran Iki, Isa Dikira Ngingu Pesugihan ūüėā

2/14/2023

Jeneng tanduran√© yaiku kembang Menur. Bentuk√© m√®h kaya kembang mawar cilik-cilik sak dompol. Kembang√© wangi banget ambun√©. Apa man√®h y√®n wayah wengi, ganda wangin√© kembang ngganduk banget. Y√®n bengi ana wong liwat ij√®n sacedhak√© kembang kuwi, isa keplayu amarga ngira ana peri,utawa demit ning sacedhak√© kono ūüĎĽ. Apa men√®h y√®n uwong kuwi mau dasar√© jirih. Luwih parah maneh yen dikira ngingu pesugihan.

bunga menur

Wis rada sauntara sasèn aku ngrumat tanduran kembang Menur iki. Suwé banget ora ngembang-ngembang, nganti wité wis metu anakané. Anakané wit Menur biasané pancèn tuwuh ning jejeré tanaman induk (ora nèmpèl ning indukané anangin ana let/jarak). Tanduran Menurku iki sakjané rada ora pati séhat, isa dipriksani saka godhongé sing pinggirané rada nglunthung. Lan pertumbuhan kembangé uga ora maksimal amarga kerep dadi sarangé semut. Dak kira apa mungkin kembangé ki rada legi apa kepiyé, koq kerep banget dadi sarang semut abang.

Ciri fisik tanduran Menur iki dhuwuré mung udakara 70cm nganti sakmèter. Godhongé amba-amba lan yèn wis ngembang, kembangé kaya mawar putih cilik-cilik sing ndompol dadi siji. Paling khas ciriné yaiku ambuné kembang wangi banget, apa menèh ing wayah wengi ambuné luwih wangi ketimbang wayah awan.

Panggulawentahé tanduran iki sejatiné ora angèl lan rèwèl. Sing penting kena sinar matahari kang akèh amerga kembang Menur iki kalebu tanaman perdu utawa semak-semak. Yèn nduwé pupuk ya isa dipupuk sesasi sepisan kanti pupuk sithik waé. Ora dipupuk uga taneman tumbuh subur, sing penting ana panasan lan aja lali disiram saben dina, kejaba yèn bar kena udan ora perlu disiram. Kembangé awèt pirang-pirang ndina. Yèn wis arep alum, apiké dikethok supayané tukul tunas-tunas kembang sing anyar kang luwih akèh. Ana ing vidéo ngisor iki, taneman kembang Menur tak tandur ing ngepot lan wis tukul anakané. Menawa diceblokaké ana lemah, anakané isa tukul luwih akèh pating jlèntrèk.

Coba panjenengan bayangké yèn duwé tanduran Menur kang rada akèh wilangané, kabèh ngembang ngganda arum ing plataran. Wong sing ora ngerti lan liwat ngarep omah (wayah wengi manèh) mangira yèn panjenengan 'ngingu' pesugihan. Amarga wis jamak lumrahé yèn ana ganda arum, apa manèh wayah wengi, masyarakat umumé ngubungaké karo hal-hal mistis. Kembang Menur iki salah sawijining taneman hias sing wis kuna lan èman banget wis ora akèh manèh sing nandur. Kalah pamor karo jenis-jenis tanaman hias kekinian sing racaké seka import.


BLANTERLANDINGv101

Formulir Kontak Whatsapp×
Data Anda
Kirim Sekarang