Dagelan Mataram Nostalgia Basiyo Cs Kanti Lakon Blantik Kecelik

Dagelan Mataram Nostalgia Basiyo Cs kanti lakon Blantik Kecelik.

Dagelan Mataram Nostalgia Basiyo Cs - Blantik Kecelik. Dagelan kanti irah-irahan Blantik Kecelik iku satemene momot sindiran polah tingkahe manungsa ing satengahing urip bebrayan. Yaiku okeh pawongan kang demen ngapusi kanggo nggolek bathi kanti ngrugekake wong-wong bodo, cekak aose mbodoni. Lan perilaku mbodoni uwong malah sansaya ngrembaka ing jaman akhir iki.

Kayangapa kelucuan lan kelantipane pak Basyo Cs njunjung kritik perilaku sosial iki, sumangga dipun pidhangetaken piyambak.

Boten kesupen dipun pencet tombol abrit ing gambar/cover/sampul album ngandhap punika wonten bagean nginggil radi sisih kiwa. Tombol abrit kagem Play lan Stop kaset mp3.

LihatTutupKomentar