Basiyo mBecak-Dagelan Mataram Nostalgia Tempo Doeloe

Basiyo mBecak-Dagelan Mataram Nostalgia Tempo Doeloe.

Basiyo mBecak-Dagelan Mataram Nostalgia Tempo Doeloe. Wonten ing satunggaling dinten, Pak Hardjo Gepeng lan Bu Tiek badhe tindak njagong manten wonten ing padusunan ingkang mboten patos tebih. Mboten wonten kendaraan sanesipun kejawi namung wontenipun becak. Begjanipun Pak Hardjo Gepeng sarimbit kaliyan keng garwa, pikanthuk tukang becak ingkang radi nganyelaken manah tur ngeyelan pisan. Mboten sanes tukang becak menika inggih Pak Basiyo.

Kados pundi keseruanipun dagelan ingkang dipun paragani Pak Basiyo, Hardjo Gepeng, Bu Tiek, Poniman lan pak Lurah, sumangga panjenengan midhangetaken piyambak kemawon.

Boten kesupen dipun pencet tombol abrit ing gambar/cover/sampul album ngandhap punika wonten bagean nginggil radi sisih kiwa. Tombol abrit kagem PLAY lan STOP kaset mp3.

LihatTutupKomentar