Indonesia...Ora Ngiwa Ora Nengen?!

Admin javaharmony.com seneng ndelok acara Sinau Bareng Kyai Kanjeng sing dipandegani Cak Nun (Emha Ainun Najib) kang rutin disiarake ADTV saben malem jemuah. Lan mesti kemekelen ngrungokake apa kang dingendikakake panjenenganipun Cak Nun kaya ing mau bengi.

Ning ndonya iku kabagi 2 golongan utawa kutub yaiku golongan kanan (Liberalis-Kapitalis) kang dipandegani Amerika lan negara-negara Eropah. Golongan iki menehi kebebasan rakyat ngomong lan mbiwarakake pendapate kanti sak bebas-bebase. Ananging perkara pakaryan/ golek pangan, rakyat kudu golek dewe-dewe.
Golongan sijine yaiku golongan kiwa (Sosialis-Komunis) kang dipandegani Rusia, Tiongkok, lan sakpanunggalane, nglarang rakyate ora entuk omong lan ngekang kebebasane rakyat 'berpendapat'. Anangin negara nyukupi kabeh kabutuhane rakyat. Bab pangan, sandang, papan, transportasi lan liya-liyane dicukupi negara, waton rakyate meneng ora kakehan omong/pendapat.

Lha ning Indonesia piye?. Gabungan loro-lorone. Karepe yo rakyate ora sah omong  ketimbang kena ujaran kebencian, utawa dipolisekke nek ngritik DPR lan Pemerintah. Kebebasan berpendapat arep dikekang. Nanging babagan pangan/penggaotan/panguripan dikon golek dewe-dewe. 

Penguasa: ' Wis kowe rakyat menenga wae katimbang tak cekel lan kena tuduhan ujaran kebencian lho?!...wis rakyat manut pamarentah wae'.
Rakyat: ' Injih ndoro...'
Penguasa: ' Lha ya..ngono kuwi...rakyat kudu monat-manut ngono lho... Wis saiki kono....dha golek pangan dewe-dewe!'
Rakyat: (karo ngresulo......) 'ora mbiyen ra saiki...jenengane wong kuasa iku mesti urik...golek benere dewe...mesti golek menange dewe'.

image credit:pixabay.com
Labels:
[facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.